Et nytt norsk oppdrettseventyr

Nyheter

Statt Torsk AS har i dag inngått en langsiktig avtale for slakting og bearbeiding av inntil 3.000 tonn torsk per år.

07.10.2021
Torsk

Statt Torsks heleide datterselskap Stokkeneset Reiarlag AS har i dag inngått avtale med en norsk bank om en finansieringsramme på 63 mNOK for finansiering av utstyr med totalkostnad på mNOK 70.

23.09.2021
Torsk

Som oppfølging av meldinger og web-møte om hendelsen, har vi laget et notat som oppsummerer hendelsen, grunnlaget for våre vurderinger og omhandler noen av de spørsmål som kom på web-møtet den 6. august.

19.08.2021
Torsk

Etter 6 år med småskala pilotprosjekter ved Stokkeneset, er Statt Torsk godt i gang med fullskala produksjon ved Rekvika i Vanylvsfjorden

05.08.2021
Torsk

Nett.no: Statt Torsk blir børsnotert neste veke. Slakting og foredling skal skje på Stadlandet. (ABO).

22.04.2021
Torsk
om-oss

Et nytt norsk oppdrettseventyr

Fra dype, rene fjorder ved Stadlandet skal Statt Torsk skape et nytt, norsk oppdrettseventyr med produksjon av torsk. Vi vil gå foran og løfte frem en ny bærekraftig næring med kvalitetsprodukter til markeder i Norge og resten av verden.

torsken

Verden vil ha torsk

Bare 2% av verdens matbehov dekkes fra havet. Når klodens behov for mat vokser raskt, sier det seg selv at tilgangen til fisk og sjømat må økes enormt.