Et nytt norsk oppdrettseventyr

Nyheter

Se vedlagte dokumenter vedrørende fusjonsplaner Vesterålen Havbruk og Statt Torsk.

17.11.2023
Pressemelding
Torsk

Statt torsk og Vesterålen Havbruk avholdte sin presentasjon omkring fusjonering.

09.11.2023
Torsk

Statt Torsk ASA avholdt seminar torsdag 30. mars, 2023 om bærekraft og driftsøkonomi i selskapet. Her finner du presentasjonen fra seminaret.

30.03.2023
Torsk

Se opptak av vårt live webinar om bærekraft og driftsøkonomi i Statt Torsk, holdt torsdag 30. mars, 2023.

30.03.2023
Torsk

Statt Torsk har sammen med Sjømat Norge vært på promoteringstur til Asia. I den forbindelse ble denne videoen laget. Besøket var meget vellykket og som videoen viser ble det bekreftet fra et meget kresent publikum at torsken vår er utmerket til f.eks. sushi. Besøket resulterte i at vi nå har levert vår første pilotleveranse til Sør Korea. Vi er spente på fortsettelsen!

23.02.2023
Torsk

Helt siden oppstarten i 2016 har Statt Torsk ASA (ST) hatt fokus på sikker drift, og det er ikke observert noen rømming fra noe ST anlegg. I denne perioden har ST produsert totalt ca 5 000 tonn med prima torsk.

21.02.2023
Torsk

Siden byrjinga i 2015 har Statt Torsk ASA teke fiskehelse særs alvorleg. Eit døme er kvalitetssikring av kjønnsmodning hvor Statt Torsk har utvekla eigne rutiner.

30.01.2023
Torsk

Statt Torsk ASA (ST) har som mål å etablere sin oppdrettstorsk som et premium produkt med faste leveranser året rundt mot dedikerte kvalitetskunder i Europa. Tilbakemeldingene fra markedet understøtter denne strategien.

23.01.2023
Torsk

Den 8. desember 2022 annonserte Statt Torsk ASA en vellykket gjennomført privat plassering på ca. NOK 40 millioner.

21.12.2022
Torsk

Statt Torsk ASA («Statt») fikk i dag innvilget søknad om produksjon av torsk på Apalset i Stad kommune. Tillatelsen har 4 lisenser, tilsvarende 3.120 tonn tillatt biomasse (MTB).

09.11.2022
Torsk

Statt Torsk er sertifisert med GLOBAL G.A.P IFA Aquaculture. Lokale verdier og lokal tilhørighet går ikke utover kvalitetskravene som det internasjonale markedet krever.

13.10.2022
Torsk

Oppdrettstorsk fungerer veldig bra til sushi - det var resultatet fra workshopen Norges Sjømatråd arrangerte sammen med de beste sushikokkene i Norge i juni.

20.09.2022
Torsk

Statt Torsk ASA har i dag inngått en avtale om salg av torsk som løper i 12 måneder fra september. Med avtalen vil ca 1.600 tonn (WFE) av igangsatt produksjon være solgt. Forventet verdi på avtalen for Selskapet er ca 70 MNOK.

25.07.2022
Torsk

Statt Torsk ASA har i dag mottatt sertifikater på Global GAP. Godkjenning fant sted den 20. juni 2022.

25.07.2022
Torsk

Statt Torsk ASA har i dag inngått en avtale på 35 MNOK med en norsk bank på markedsbaserte vilkår. Trekkfasiliteten vil bli benyttet til den planlagte oppbygging av varelager som er nødvendig for å kunne levere fisk til markedet på ukentlig basis.

18.07.2022
Torsk

Statt Torsk ASA ble 14.07.2022 tildelt 3 nye lisenser til Rekvika - øker fra 3 til 6. Maksimal samtidig produksjon av fisk blir 4.680 tonn.

17.07.2022
Torsk

Statt Torsk ASA har i dag inngått en langsiktig avtale om slakting og foredling av inntil 3.500 tonn torsk per år, med Western Seaproducts AS, et selskap eid av Måsøval AS, ved anlegget lokalisert på Vartdal.

16.07.2022
Torsk
Torsk

Styret i Statt Torsk er veldig fornøyd med å ha gjennomført en rettet emisjon på ca 41,3 MNOK, basert på en pris på 2,00 pr aksje.

29.06.2022
Pressemelding
Torsk

Statt Torsk's production site Stokkeneset, which in the period February-April 2022 carried out a normal break after the previous production cycle, was set in first commercial operation on Saturday 23 April 2022 with, initially, 100,000 fish. The site is expected to be in full operations this summer.

29.04.2022
Pressemelding
Torsk

Fra i dag og til slutten av januar, vil det fra Per Stave AS på Stad gå ut 2-3 trailere pr uke med Statt Torsk til markedet.

30.11.2021
Torsk

Statt Torsk AS har i dag inngått en langsiktig avtale for slakting og bearbeiding av inntil 3.000 tonn torsk per år.

07.10.2021
Torsk

Statt Torsks heleide datterselskap Stokkeneset Reiarlag AS har i dag inngått avtale med en norsk bank om en finansieringsramme på 63 mNOK for finansiering av utstyr med totalkostnad på mNOK 70.

23.09.2021
Torsk

Som oppfølging av meldinger og web-møte om hendelsen, har vi laget et notat som oppsummerer hendelsen, grunnlaget for våre vurderinger og omhandler noen av de spørsmål som kom på web-møtet den 6. august.

19.08.2021
Torsk

Etter 6 år med småskala pilotprosjekter ved Stokkeneset, er Statt Torsk godt i gang med fullskala produksjon ved Rekvika i Vanylvsfjorden

05.08.2021
Torsk

Nett.no: Statt Torsk blir børsnotert neste veke. Slakting og foredling skal skje på Stadlandet. (ABO).

22.04.2021
Torsk
om-oss

Et nytt norsk oppdrettseventyr

Fra dype, rene fjorder ved Stadlandet skal Statt Torsk skape et nytt, norsk oppdrettseventyr med produksjon av torsk. Vi vil gå foran og løfte frem en ny bærekraftig næring med kvalitetsprodukter til markeder i Norge og resten av verden.

torsken

Verden vil ha torsk

Bare 2% av verdens matbehov dekkes fra havet. Når klodens behov for mat vokser raskt, sier det seg selv at tilgangen til fisk og sjømat må økes enormt.