Pressemelding

Styret i Statt Torsk er veldig fornøyd med å ha gjennomført en rettet emisjon på ca 41,3 MNOK, basert på en pris på 2,00 pr aksje.

29.06.2022
Pressemelding
Torsk

Statt Torsk's production site Stokkeneset, which in the period February-April 2022 carried out a normal break after the previous production cycle, was set in first commercial operation on Saturday 23 April 2022 with, initially, 100,000 fish. The site is expected to be in full operations this summer.

29.04.2022
Pressemelding
Torsk

KYST.NO (+): Torskeselskapet kom i mål med kapitalinnhentingen sin på 115 millioner.

22.04.2021
Pressemelding