Torsk

Som oppfølging av meldinger og web-møte om hendelsen, har vi laget et notat som oppsummerer hendelsen, grunnlaget for våre vurderinger og omhandler noen av de spørsmål som kom på web-møtet den 6. august.

19.08.2021
Torsk

Etter 6 år med småskala pilotprosjekter ved Stokkeneset, er Statt Torsk godt i gang med fullskala produksjon ved Rekvika i Vanylvsfjorden

05.08.2021
Torsk

Nett.no: Statt Torsk blir børsnotert neste veke. Slakting og foredling skal skje på Stadlandet. (ABO).

22.04.2021
Torsk