Torsk

Statt Torsk ASA («Statt») fikk i dag innvilget søknad om produksjon av torsk på Apalset i Stad kommune. Tillatelsen har 4 lisenser, tilsvarende 3.120 tonn tillatt biomasse (MTB).

09.11.2022
Torsk

Statt Torsk er sertifisert med GLOBAL G.A.P IFA Aquaculture. Lokale verdier og lokal tilhørighet går ikke utover kvalitetskravene som det internasjonale markedet krever.

13.10.2022
Torsk

Oppdrettstorsk fungerer veldig bra til sushi - det var resultatet fra workshopen Norges Sjømatråd arrangerte sammen med de beste sushikokkene i Norge i juni.

20.09.2022
Torsk

Statt Torsk ASA har i dag inngått en avtale om salg av torsk som løper i 12 måneder fra september. Med avtalen vil ca 1.600 tonn (WFE) av igangsatt produksjon være solgt. Forventet verdi på avtalen for Selskapet er ca 70 MNOK.

25.07.2022
Torsk

Statt Torsk ASA har i dag mottatt sertifikater på Global GAP. Godkjenning fant sted den 20. juni 2022.

25.07.2022
Torsk

Statt Torsk ASA har i dag inngått en avtale på 35 MNOK med en norsk bank på markedsbaserte vilkår. Trekkfasiliteten vil bli benyttet til den planlagte oppbygging av varelager som er nødvendig for å kunne levere fisk til markedet på ukentlig basis.

18.07.2022
Torsk

Statt Torsk ASA ble 14.07.2022 tildelt 3 nye lisenser til Rekvika - øker fra 3 til 6. Maksimal samtidig produksjon av fisk blir 4.680 tonn.

17.07.2022
Torsk

Statt Torsk ASA har i dag inngått en langsiktig avtale om slakting og foredling av inntil 3.500 tonn torsk per år, med Western Seaproducts AS, et selskap eid av Måsøval AS, ved anlegget lokalisert på Vartdal.

16.07.2022
Torsk
Torsk

Styret i Statt Torsk er veldig fornøyd med å ha gjennomført en rettet emisjon på ca 41,3 MNOK, basert på en pris på 2,00 pr aksje.

29.06.2022
Pressemelding
Torsk

Statt Torsk's production site Stokkeneset, which in the period February-April 2022 carried out a normal break after the previous production cycle, was set in first commercial operation on Saturday 23 April 2022 with, initially, 100,000 fish. The site is expected to be in full operations this summer.

29.04.2022
Pressemelding
Torsk