Statt Torsk ASA avholdt seminar torsdag 30. mars, 2023 om bærekraft og driftsøkonomi i selskapet. Her finner du presentasjonen fra seminaret.

30.03.2023
Torsk

Se opptak av vårt live webinar om bærekraft og driftsøkonomi i Statt Torsk, holdt torsdag 30. mars, 2023.

30.03.2023
Torsk

Statt Torsk har sammen med Sjømat Norge vært på promoteringstur til Asia. I den forbindelse ble denne videoen laget. Besøket var meget vellykket og som videoen viser ble det bekreftet fra et meget kresent publikum at torsken vår er utmerket til f.eks. sushi. Besøket resulterte i at vi nå har levert vår første pilotleveranse til Sør Korea. Vi er spente på fortsettelsen!

23.02.2023
Torsk

Helt siden oppstarten i 2016 har Statt Torsk ASA (ST) hatt fokus på sikker drift, og det er ikke observert noen rømming fra noe ST anlegg. I denne perioden har ST produsert totalt ca 5 000 tonn med prima torsk.

21.02.2023
Torsk

Siden byrjinga i 2015 har Statt Torsk ASA teke fiskehelse særs alvorleg. Eit døme er kvalitetssikring av kjønnsmodning hvor Statt Torsk har utvekla eigne rutiner.

30.01.2023
Torsk

Statt Torsk ASA (ST) har som mål å etablere sin oppdrettstorsk som et premium produkt med faste leveranser året rundt mot dedikerte kvalitetskunder i Europa. Tilbakemeldingene fra markedet understøtter denne strategien.

23.01.2023
Torsk

Den 8. desember 2022 annonserte Statt Torsk ASA en vellykket gjennomført privat plassering på ca. NOK 40 millioner.

21.12.2022
Torsk

Statt Torsk ASA («Statt») fikk i dag innvilget søknad om produksjon av torsk på Apalset i Stad kommune. Tillatelsen har 4 lisenser, tilsvarende 3.120 tonn tillatt biomasse (MTB).

09.11.2022
Torsk

Statt Torsk er sertifisert med GLOBAL G.A.P IFA Aquaculture. Lokale verdier og lokal tilhørighet går ikke utover kvalitetskravene som det internasjonale markedet krever.

13.10.2022
Torsk

Oppdrettstorsk fungerer veldig bra til sushi - det var resultatet fra workshopen Norges Sjømatråd arrangerte sammen med de beste sushikokkene i Norge i juni.

20.09.2022
Torsk