Fra i dag og til slutten av januar, vil det fra Per Stave AS på Stad gå ut 2-3 trailere pr uke med Statt Torsk til markedet.

30.11.2021
Torsk

Statt Torsk AS har i dag inngått en langsiktig avtale for slakting og bearbeiding av inntil 3.000 tonn torsk per år.

07.10.2021
Torsk

Statt Torsks heleide datterselskap Stokkeneset Reiarlag AS har i dag inngått avtale med en norsk bank om en finansieringsramme på 63 mNOK for finansiering av utstyr med totalkostnad på mNOK 70.

23.09.2021
Torsk

Som oppfølging av meldinger og web-møte om hendelsen, har vi laget et notat som oppsummerer hendelsen, grunnlaget for våre vurderinger og omhandler noen av de spørsmål som kom på web-møtet den 6. august.

19.08.2021
Torsk

Etter 6 år med småskala pilotprosjekter ved Stokkeneset, er Statt Torsk godt i gang med fullskala produksjon ved Rekvika i Vanylvsfjorden

05.08.2021
Torsk

Nett.no: Statt Torsk blir børsnotert neste veke. Slakting og foredling skal skje på Stadlandet. (ABO).

22.04.2021
Torsk

KYST.NO (+): Torskeselskapet kom i mål med kapitalinnhentingen sin på 115 millioner.

22.04.2021
Pressemelding