Et nytt norsk oppdrettseventyr

Fra dype, rene fjorder ved Stadlandet skal Statt Torsk skape et nytt, norsk oppdrettseventyr med produksjon av torsk. Vi vil gå foran og løfte frem en ny bærekraftig næring med kvalitetsprodukter til markeder både i Norge og resten av verden.

Tallenes tale

En gründer-virksomhet med unikt potensial.

9360 tonn

tillatt innenfor dagens konsesjoner, fordelt på tre lokaliterer, nye søknader er i prosess

2

anlegg i drift, fra og med 2021

645 tonn

allerede levert med stor suksess til krevende markeder i Europa

2 000 000

fisk i produksjon

1 500 tonn

forventet slaktet 2022

12 000 tonn

planlagt produksjon i 2025

Statt Torsk

Statt Torsk er en helnorsk produsent av oppdrettstorsk lokalisert på Stadlandet ved Vanylvsfjorden i Vestland fylke. I havområdene rundt Stad er det optimale forhold for oppdrett av torsk. Her har folk rike tradisjoner på hav og fisk med etablert kompetanse innen havbruk og fiske.

Stadlandet er halvøya som stikker ut i havet. Vi er godt plassert og har kastet anker i fjordene på nordsiden av Stad. All vår virksomhet vil i de kommende årene være basert i kommunene Stad og Vanylven.

«Stadr» betyr fra gammelt «det som står», derav navnet. Stad, Stadt eller Statt - uansett skrivemåte er området utenfor fjordene kjent for å være blant de mest værharde på norskekysten. Å ligge værfast ved Stad er heller ikke uvanlig i dag, men vi trekker ikke båtene over fjellet ved Dragseidet lenger, slik vikingene gjorde. Og nå kommer det også snart en skipstunnel innerst i Vanylvsfjorden, noe som vil bety mye for virksomheten i området.

Til tross for, eller kanskje på grunn av, de tøffe forholdene, er områdene rundt Stad optimale for oppdrett av fisk. Med fjorder med optimale strømforhold, rent vann og lave sjøtemperaturer som er perfekte for torsken vår.

ansatte

Lokal tilhørighet og lokale verdier

Verdier handler både om holdninger, adferd og verdiskaping. Stadlandet er en tøff havstrekning med lange tradisjoner for å håndtere både storm og lumske skjær. Og folket på Stadlandet og folket bak Statt Torsk har vært ute og ridd av en storm før. Vi vet hva vi driver med og har dyp respekt for folket som lever her. Og mange av oss som jobber i Statt Torsk kommer herfra eller bor her.

Vi ønsker derfor å etablere en bærekraftig virksomhet og har kommet for å bli. En virksomhet som kan gi nye og langsiktige arbeidsplasser i området og som kan bidra til å ressurssamle flere virksomheter innen fiskeindustri rundt oppdrettsnæring, havbruk og matproduksjon i regionen.

Global sertifisering

Statt Torsk er sertifisert med GLOBAL G.A.P IFA Aquaculture. Lokale verdier og lokal tilhørighet går ikke utover kvalitetskravene som det internasjonale markedet krever. Fisken vi produserer møter de høyeste kvalitetskravene gjennom hele produksjonskjeden.

GLOBAL G.A.P IFA Aquaculture er standarden for produksjon av oppdrettsfisk. Den omfatter produksjonsprosessen fra rognstadiet og fram til avliving men dekker også produksjon videre gjennom Chain of Custody sertifisering.

Godkjenningen er viktig bekreftelse på at vi har en høy standard på selskapet som helhet. Det er viktig å kunne dokumentere våre rutiner og at vi som selskap imøtekommer kravene om trygg mat og trygt miljø, bærekraft og velferd både for dyr og mennesker gjennom hele produksjonsprosessen. Våre kunder og samfunnet forøvrig skal forvente at vi kan dokumentere alle prosesser i vår virksomhet. Revisjonen som vi var gjennom viser at vi har gode rutiner og flinke medarbeidere i Selskapet.