Ny lokalitet i full produksjon

05.08.2021

Nå er hjulene i gang for fullt, uttaler COO Leif Ronny Rætta. Etter 6 år med småskala pilotprosjekter ved Stokkeneset, er Statt Torsk godt i gang med fullskala produksjon ved Rekvika i Vanylvsfjorden. Alt har så langt gått etter planen, og vi forventer å kunne levere over 3.000 tonn rundfisk høsten 2022, fortsetter Rætta.

CEO Gustav Brun-Lie: Jeg er meget glad for at både installasjon og iverksetting har gått i hht plan. Bra jobb av mannskap og leverandører. En stegvis igangsetting og økning av produksjon medfører mindre usikkerhet og risiko, er en trygg måte å sikre oppstart av torskenæringen på.   

Anlegget ved den nye lokaliteten i Rekvika ble ferdig installert sommeren 2021, og består av fôrflåte og 8 merder.

Den innleide fôrflåten erstattes av egen flåte i okt/nov 2021. Første batch på 235.000 fisk ble satt i sjø i mars viser god tilvekst og lav dødelighet. Fisken er nå over 700 g stor.

I slutten av juli ble over 600.000 ny settefisk mottatt, og foregikk uten noen problemer. Rekvika har nå ca. 840.000 torsk i det nye anlegget.

Det er en perfekt lokalitet for torskeoppdrett og vi ser fisken trives godt, sier COO Leif- Ronny Rætta.