STATT – 3 nye lisenser på Rekvika

Statt Torsk ASA ble 14.07.2022 tildelt 3 nye lisenser til Rekvika - øker fra 3 til 6. Maksimal samtidig produksjon av fisk blir 4.680 tonn.

“En økning fra 3 til 6 lisenser på Rekvika betyr mye for å kunne oppnå en samlet bærekraftig produksjon av oppdrettstorsk rundt Stad. Korte avstander i verdikjeden betyr mye for å kunne drifte effektiv. Jeg er veldig glad for at ansvarlige myndigheter ser at dette er viktig, og ikke minst den at vi får mulighet til å skape nye og trygge arbeidsplasser i området.”, Leif Ronny Rætta, COO Statt Torsk ASA.

“Et større anlegg vil gi både lavere investering og lavere produksjonskostnad pr produsert kg for Rekvika. Investeringen vil bli gjennomført slik at Rekvika er klar for større produksjon når den 2. produksjonssyklusen igangsettes i andre halvår 2023", Bjug Borgund, CFO Statt Torsk ASA.

Statt Torsk ASA har et mål på 24 lisenser fordelt på 4–6 lokaliteter for å kunne oppnå en mest mulig bærekraftig produksjonsenhet i området rundt Stad. Etter utvidelsen har selskapet 2 anlegg med totalt 8 lisenser.