STATT – Avtale om finansiering på 35 mill.

Statt Torsk ASA (“STATT” eller “Selskapet”) har i dag inngått en avtale på 35 MNOK med en norsk bank på markedsbaserte vilkår. Trekkfasiliteten vil bli benyttet til den planlagte oppbygging av varelager som er nødvendig for å kunne levere fisk til markedet på ukentlig basis.

Statt Torsk

“Avtalen har vært et av våre mål for å bygge Selskapet og å kunne gjennomføre planer om videre vekst i årene fremover. Sammen med emisjonen på 41 millioner som ble gjennomført i slutten av juni, vil trekkfasiliteten være en viktig faktor for å utvide produksjonen og å oppnå våre mål. Vi forventer nå å være fullfinansiert for all iverksatt produksjon på både Rekvika og Stokkeneset ut i 2024. Lageroppbygging er påkrevet for å kunne gjennomføre vår strategi om å kunne levere fersk høykvalitets fisk til markedet hver eneste uke hele året fra og med september 2022. Det er også veldig stimulerende for oss å se at en ledende finansiell institusjon nå støtter vårt selskap”, sier Bjug Borgund, CFO Statt Torsk ASA.

Statt Torsk ASA endret i februar 2022 produksjonssyklus for sine anlegg fra 18 til 30 måneder for å kunne starte ukentlige leveringer av fisk allerede i september. Nylig ble også Selskapet tildelt 3 nye lisenser på sitt anlegg Rekvika, i tillegg til å ha inngått avtale om prosessering av fisk for perioden 2022-2024 med selskapet Western Seaproducts AS, et selskap eiet av Måsøval AS.