STATT – Avtale om salg – 1.600 tonn WFE

Statt Torsk ASA (“STATT” eller “Selskapet”) har i dag inngått en avtale om salg av torsk som løper i 12 måneder fra september. Med avtalen vil ca 1.600 tonn (WFE) av igangsatt produksjon være solgt. Forventet verdi på avtalen for Selskapet er ca 70 MNOK.

"For STATT er det en vesentlig avtale med en kunde som allerede kjenner Selskapet og vår torsk.  Det er bra for både Selskapet og vår nye næring å få bekreftelse på kvaliteten på oppdrettstorsk, spesielt med en kunde som er kjent for å sette store krav til både fiskeprodukter og sine leverandørers kvaliteter. Selv om vi aldri kommer til å bli fornøyd på pris, representerer avtalen en god økning i forhold til fjorårets prisoppnåelse. Tryggheten som følger en avtale med slik kunde er også viktig for Selskapet i urolige tider. Nå ser vi resultatet av omlegging av produksjonssykluser fra 18 til 30 måneder" sier Gustave Brun-Lie, daglig leder Statt Torsk ASA.

Avtalen vil innebære 2 ukentlige leveranser og tilsvarer rundt 30% av Selskapets igangsatte og forventede produksjon. Statt Torsk ASA inngikk nylig en avtale for finansiering på 35 MNOK for oppbygging av varebeholdning, for å kunne gjennomføre ukentlige leveranser av torsk fra september 2022.