STATT – Global G.A.P sertifisering

Global sertifisering

Statt Torsk er sertifisert med GLOBAL G.A.P IFA Aquaculture. Lokale verdier og lokal tilhørighet går ikke utover kvalitetskravene som det internasjonale markedet krever. Fisken vi produserer møter de høyeste kvalitetskravene gjennom hele produksjonskjeden.

GLOBAL G.A.P IFA Aquaculture er standarden for produksjon av oppdrettsfisk. Den omfatter produksjonsprosessen fra rognstadiet og fram til avliving men dekker også produksjon videre gjennom Chain of Custody sertifisering.

Godkjenningen er viktig bekreftelse på at vi har en høy standard på selskapet som helhet. Det er viktig å kunne dokumentere våre rutiner og at vi som selskap imøtekommer kravene om trygg mat og trygt miljø, bærekraft og velferd både for dyr og mennesker gjennom hele produksjonsprosessen. Våre kunder og samfunnet forøvrig skal forvente at vi kan dokumentere alle prosesser i vår virksomhet. Revisjonen som vi var gjennom viser at vi har gode rutiner og flinke medarbeidere i Selskapet.