STATT – Global GAP Sertifisert

Statt Torsk ASA (“STATT” eller “Selskapet”) har i dag mottatt sertifikater på Global GAP. Godkjenning fant sted den 20. juni 2022.

GLOBAL G.A.P IFA Aquaculture er standarden for produksjon av oppdrettsfisk. Den omfatter produksjonsprosessen fra rognstadiet og fram til avliving men dekker også produksjon videre gjennom Chain of Custody sertifisering.

"Godkjenningen er viktig bekreftelse på at vi har en høy standard på selskapet som helhet. Det er viktig å kunne dokumentere våre rutiner og at vi som selskap imøtekommer kravene om trygg mat og trygt miljø, bærekraft og velferd både for dyr og mennesker gjennom hele produksjonsprosessen. Våre kunder og samfunnet forøvrig skal forvente at vi kan dokumentere alle prosesser i vår virksomhet. Revisjonen som vi var gjennom viser at vi har gode rutiner og flinke medarbeidere i Selskapet",sier Merete Borgundvåg Pettersen, QA leder i Statt Torsk ASA.