STATT – Inngått finansieringsramme på NOK 63 millioner

Statt Torsks heleide datterselskap Stokkeneset Reiarlag AS har i dag inngått avtale med en norsk bank om en finansieringsramme på 63 mNOK for finansiering av utstyr med totalkostnad på mNOK 70.

Finansieringen skal benyttes til fôrflåter og arbeidsbåter til Statt Torsk sine oppdrettsanlegg.

Av et investeringsprogram på 6 flåter og 6 båter, blir det i løpet av Q4-21 til Q3-22 levert 3 flåter og 2 båter. Statt Torsk er med det halvveis i og i forkant av plan for fartøyer, og godt i rute for å nå målsettingen om årlig produksjon på 12.000 tonn WFE i 2024.

Finansieringen skjer i form av leasing, og er inngått på markedsmessige betingelser.

Om Statt Torsk

Statt Torsk AS er notert på Euronext Growth med ticker STATT og med virksomhet i Stad kommune. Selskapet produserer og selger atlantisk torsk. Selskapet gjennomførte i 2016-2020 2 pilotproduksjoner for å avklare om kommersiell produksjon var mulig. Selskapet er på vei over i kommersiell produksjon, og har nå 2 produksjonsanlegg i Vanylvsfjorden. Selskapet har et mål på 12.000 tonn WFE (Whole Fish Equivalent) årlig produksjon innen 2024.

Stokkeneset Reiarlag AS virksomhet er investering i og utleie av flytende fartøyer som benyttes i havbruk. Selskapet er 100% eiet av Statt Torsk AS.