STATT – Inngått langsiktig avtale for slakting og bearbeiding av torsk

Statt Torsk AS har i dag inngått en langsiktig avtale for slakting og bearbeiding av inntil 3.000 tonn torsk per år.

Avtalepartner Per Stave AS er lokalisert på Leikanger i Stad kommune. Slakteriet ligger i umiddelbar nærhet til Statt Torsk sine 2 anlegg i Vanylvsfjorden. Per Stave AS og Statt Torsk AS er begge aksjonærer i Statt Sjømat AS.

Gjennom avtalen har Statt Torsk AS sikret seg en konkurransedyktig partner med stor kapasitet, lang erfaring og kunnskap på bearbeiding for den planlagt veksten de neste årene. Lokalisering av slakteri i nærhet til oppdrettsanleggene er, på grunn av korte avstander, attraktivt både med tanke på bærekraft og lønnsomhet.

Statt Torsk AS planlegger å slakte hele sin produksjon i 2021 og 2022 hos Per Stave AS.

Daglig leder i Statt Torsk, Gustave Brun-Lie, sier «Det at vi kommer i gang med slakting lokalt, ett år tidligere enn planlagt, er positivt med tanke på videre realisering av vår vekstplan og er en viktig milepæl for selskapet. Nærhet gjennom hele verdikjeden er en bærebjelke for å skape god lønnsomhet og for å drive bærekraftig produksjon. Avtalen gir oss stor fleksibilitet innen bearbeiding og legger grunnlaget for å sikre at vi etter hvert skal benytte hele fisken til forskjellige produkter.»

Statt Torsks finansdirektør, Bjug Borgund, uttaler at «Lokaliseringen av slakt lokalt er en viktig brikke i vår plan for å oppnå en forsvarlig kostnad i sisteleddet, noe vi oppnår gjennom denne avtalen. Våre kunder vil også få trygghet for leveranser og produkter, noe vi forventer vil være en viktig faktor for vår prisoppnåelse i årene som kommer.»

For mer informasjon, kontakt:

Om Statt Torsk

Statt Torsk AS er notert på Euronext Growth med ticker STATT og med virksomhet i Stad kommune. Selskapet produserer og selger atlantisk torsk. Selskapet gjennomførte i 2016-2020 2 pilotproduksjoner for å avklare om kommersiell produksjon var mulig. Selskapet er på vei over i kommersiell produksjon, og har nå 2 produksjonsanlegg i Vanylvsfjorden. Selskapet har et mål på 12.000 tonn WFE (Whole Fish Equivalent) årlig produksjon innen 2024.

Om Per Stave AS

Per Stave AS er en familieeid bedrift med lange tradisjoner innenfor slakt og foredling av hvitfisk.