STATT:  Slakte- og salgsplan for 2023

Statt Torsk ASA (ST) har som mål å etablere sin oppdrettstorsk som et premium produkt med faste leveranser året rundt mot dedikerte kvalitetskunder i Europa. Tilbakemeldingene fra markedet understøtter denne strategien.

Vi har hatt faste ukentlige leveranser til vår pilotkunde i Spania siden september, med gradvis økning i volum iht plan.  Vi ser nå at denne modellen er skalerbar og et godt grunnlag å bygge videre på. Hovedutfordringen nå er å utvikle markedet innenfor denne strategien. Det krever en effektiv verdikjede og tett koordinering mellom slakt og salg, noe vi har hatt fokus på å utvikle.

Ledelsen i ST besluttet i høst å ikke øke slaktetakten noe særlig utover leveransen til pilotkunden. Bakgrunnen er vår strategi om ikke å slakte før vi har solgt fisken; dette for å unngå å måtte selge fisk i et krevende spotmarked. Vi slaktet imidlertid en god del vareprøver til forskjellig potensielle kunder samt til diverse mindre kunder i Asia og ikke minst i Norge. Slaktetakten ble derfor justert ned ift. opprinnelig plan, med den konsekvens at vi har flere fisk i anleggene våre enn opprinnelig plan. Denne forskyvningen skal ikke ha negative konsekvenser ift. fiskehelse, produktkvalitet eller andre forhold.

Denne strategien har medført en forsinkelse i vår utvikling med ca 6 måneder ift. opprinnelig plan, men ST mener dette var et riktig valg for best mulig å sikre den strategiske etableringen av merkevaren og produktet.

For å videreføre denne strategien og med dagens utgangspunkt, opererer vi nå med en slakte- og salgsplan på ca 3.500 tonn i 2023. Vårt fokus vil være å utvikle markedet og nye kunder, og gjennom det ytterligere øke salget i tråd med vår produktstrategi.

ST informerte i 2022 om godkjennelse av ytterligere 7 nye lisenser/MTB (MTB= Maksimal Tillatt Biomasse, 1 MTB = 780 tonn). Dette fordeler seg med utvidelse av 3 MTB i eksisterende anlegg i Rekvika, pluss et nytt anlegg med 4 MTB på Apalset.  Disse lisensene øket vår tillatte produksjonsmulighet med 144%, fra 3.900 tonn til 9.360 tonn biomasse, og er viktige byggesteiner mot våre langsiktige mål på 12.000 tonn/år.

For mer informasjon kontakt:

Gustave Brun-Lie, CEO, gbl@statt.no

Bjug Borgund, CFO, bb@statt.no