STATT – Tildelt ny lokalitet med 4 lisenser

Statt Torsk ASA («Statt») fikk i dag innvilget søknad om produksjon av torsk på Apalset i Stad kommune. Tillatelsen har 4 lisenser, tilsvarende 3.120 tonn tillatt biomasse (MTB).

«Tillatelsen til produksjon på Apalset er en viktig milepæl for Statt. Lokaliteter i nærhet av hverandre er viktig både for å sikre miljø og for å få en økonomisk bærekraftig produksjon. Jeg er veldig glad for at direktorat, kommune og Fylkeskommune, Mattilsynet og etater ser dette. Med bærekraft både for miljø og bedrift, skapes også varige arbeidsplasser samt nye muligheter for relatert næringsliv i området», kommenterer Leif Ronny Rætta, COO i Statt Torsk ASA.

«Produksjon på Apalset gir Statt god mulighet til å sikre ukentlige leveranser også utover medio 2024. Vi vil i løpet av kort tid vurdere tidspunkt for igangsettelse av produksjon på Apalset, samtidig som vi jobber med å sikre ytterligere lokaliteter for å oppnå vårt mål om bærekraftig virksomhet. En ny næring innen oppdrett er avhengig av å etablere en velfungerende, effektiv og bærekraftig verdikjede, noe som tar tid og krever store investeringer. Torskeoppdrett er en ung industri og trenger for stabile, stimulerende og forutsigbare rammevilkår fra myndigheter for å lykkes», sier Gustave Brun-Lie, CEO i Statt Torsk ASA.

Statt Torsk har i dag, inkludert de nye lisensene på Apalset, 12 lisenser i området rundt Stadt. Mål er å produsere 12.000 tonn fordelt på 24 lisenser.

For mer informasjon se statt.no eller kontakt:

Gustave Brun-Lie, CEO, gbl@statt.no

Bjug Borgund, CFO, bb@statt.no

Om Statt Torsk ASA

Statt Torsk ASA er notert på Euronext Growth med ticker STATT og har virksomhet i Stad kommune. Selskapet produserer og selger atlantisk torsk. Selskapet gjennomførte i 2016-2021 3 pilotproduksjoner for å avklare om kommersiell produksjon av oppdrettstorsk er mulig. Selskapet er nå over i kommersiell produksjon, og har totalt 12 lisenser fordelt på 3 anlegg i Vanylvsfjorden.