Statt Torsk ASA inngår langsiktig behandlingsavtale

Statt Torsk ASA har i dag inngått en langsiktig avtale om slakting og foredling av inntil 3.500 tonn torsk per år, med Western Seaproducts AS, et selskap eid av Måsøval AS, ved anlegget lokalisert på Vartdal.

Statt Torsk

Fra september 2022, frem til 31. desember 2024, planlegger vi å behandle hele produksjonen hos Western Seaproducts AS.

Administrerende direktør i Statt Torsk ASA, Gustave Brun-Lie, uttaler: «Vi er svært glade for å inngå denne avtalen. Dette er en hjørnestein i vårt mål om å kontrollere alle deler av verdikjeden i produksjonen vår. Den lange erfaringen med høykvalitets-høsting som arbeiderne ved anlegget og eierne har, gjør oss i stand til å tilby den forutsigbarheten på kvalitet og leveransetid som kreves av våre kunder.»

Styreleder i Western Seaproducts AS, Asle Rønning, legger til: "En langsiktig slakte- og foredlingsavtale med Statt Torsk ASA, som nøkkelkunde sammen med Måsøval AS, vil sikre fortsatt virksomhet ved vårt foredlingsanlegg i Vartdal i flere år framover. Dette er svært gode nyheter for å opprettholde og skape langsiktige arbeidsmuligheter i Vartdal, da vi nå også vil forsøke å øke bemanningen med ytterligere ansatte. Alt i alt er dette en flott løsning for både Westen Seaproducts AS, Statt Torsk ASA og Måsøval AS."