Statt Torsk AS starter slakt og levering

Fra i dag og til slutten av januar, vil det fra Per Stave AS på Stad gå ut 2-3 trailere pr uke med Statt Torsk til markedet. Statt har kjøpere på hele produksjonen gjennom samarbeidet med Lerøy Seafood. Når siste trailer kjører ut, vil Statt avslutte sin tredje og siste pilot.

Stad, 30. November 2021 – Statt Torsk AS (STATT)

Forventet produksjon som nå skal høstes er ventet å være på mellom 500-600 tonn rundfisk (Whole Fish Equivalent, WFE).

Leif-Ronny Rætta, COO i Statt Torsk AS («Statt») kommenterer: «Slakting lokalt på Stad realiseres nå. Dette gir oss en effektiv lokal verdikjede med korte avstander mellom merder og slakteri, noe vi mener gir det mest mulige bærekraftige produkt. Erfaringen vi får fra årets slakt vil vi få stor nytte av i 2022, når vi skal over på fullskala produksjon. Dette ville ikke vært mulig å realisere uten en fantastisk innsats av Per Stave AS og folk på Stad».

All produksjon vil i denne omgang leveres til markedet som hel fisk (sløyd med hode), foruten en mindre prøveproduksjon på filetering. Restråstoffet vil i 2021 bli benyttet i annen industriell produksjon. Fra 2022 vil Statt også levere bearbeidede produkter som fileter og loin.

Hovedmarkedet for Statt vil være innen EU, som har stor og jevn etterspørsel etter fersk fisk. Vi tror vi treffer dette markedet godt med produkter av høy kvalitet og med stort fokus på bærekraft. «Årets leveranse inngår i vårt planlagte løp, og blir levert til priser som viser utvikling i hht til våre forventninger. Det produktet vi bringer til markedet har ikke vært å få tak i tidligere. Med det mener jeg at Statt Torsk er superfersk fisk som er i markedet i EU 2-3 dager etter at den er løftet ut av havet. Vår tro på at oppdrettstorsk kommer til å bli et nytt produkt i markedet, på lik linje med hva oppdrettslaks har blitt, blir vi mer og mer sikre på. At innkjøpere, distributører, butikkjeder og ikke minst kunder må tilvenne seg til ferskheten oppdrettstorsk tilbyr, gjør at det tar tid å danne et marked. Samtidig må volumene opp, og vi må se helårlig leveranse», sier Gustave Brun-Lie, CEO i Statt Torsk AS.

For mer informasjon om Statt Torsk kontakt:

Gustave Brun-Lie, CEO, gbl@statt.no
Bjug Borgund, CFO, bb@statt.no

Om Statt Torsk AS

Statt Torsk AS er notert på Euronext Growth med ticker STATT og har virksomhet i Stad kommune. Selskapet produserer og selger atlantisk torsk. Selskapet gjennomførte i 2016-2020 2 pilotproduksjoner og avslutter i 2021 sin 3. pilot, alle for å avklare om kommersiell produksjon av oppdrettstorsk er mulig. Selskapet er på vei over i kommersiell produksjon, og har nå 2 produksjonsanlegg i Vanylvsfjorden. Selskapet har et mål på 12.000 tonn WFE (Whole Fish Equivalent) årlig produksjon innen 2024.