Statt Torsk ASA – Reparasjonsemisjon

Den 8. desember 2022 annonserte Statt Torsk ASA en vellykket gjennomført privat plassering på ca. NOK 40 millioner. Ettersom den emisjonen innebærer fravikelse av eksisterende aksjonærers fortrinnsrett, gjennomfører Statt Torsk en reparasjonsemisjon.

Statt Torsk

Tegningskurs per aksje i den Private Plasseringen og i Reparasjonsemisjonen vil være identisk, NOK 1,70 per aksje. Tegningsperiode går fra 21. desember 2022 til 4. januar 2023 kl 16:30.

Berettigede aksjonærer som eide aksjer i Statt Torsk ASA per 8. desember 2022 og som var registrert i Verdipapirsentralen den 12. desember 2022, og som ikke er hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud vil være ulovlig, eller i annen jurisdiksjon enn Norge hvor det kreves registrering eller liknende handling, og som ikke ble allokert aksjer i emisjonen den 8. desember, vil bli tilbudt deltakelse i Reparasjonsemisjonen.

Den 3. januar 2023 kl 16:30 vil Statt Torsk avholde en presentasjon for berettigede aksjonærer. Presentasjonen vil inkludere en selskapspresentasjon, ytterligere informasjon om Reparasjonsemisjonen, og det vil også bli anledning til å stille spørsmål. Vennligst kontakt Bjug Borgund per epost bb@statt.no for registrering.

Informasjon er sendt til alle berettigede aksjonærer per post. For nedlasting av tegningsblankett med betingelser, tilgang til elektronisk tegning og en selskapspresentasjon, se sb1markets.no.

Vedlegg: Company Presentation (PDF)