Statt Torsk henter 41,3 MNOK i rettet emisjon

Styret i Statt Torsk er veldig fornøyd med å ha gjennomført en rettet emisjon på ca 41,3 MNOK, basert på en pris på 2,00 pr aksje.

Kapitalen vil bli benyttet til å finansiere biomasse-oppbyggingen for å sikre stabile leveranser av høy-kvalitets oppdrettstorsk året rundt, med start fra høsten 2022.

Mer informasjon finnes på Oslo Børs Newsweb.