Verden trenger mat. Verden vil ha torsk

Bare 2% av verdens matbehov dekkes fra havet. Når klodens behov for mat vokser raskt, sier det seg selv at tilgangen til fisk og sjømat må økes enormt.

Verdens matbehov i tall

Hvorfor vi gjør det vi gjør

70 %

Verden trenger 70 % mer protein innen 2050. Havet dekker 70 % av jordens overflate, men er kilde til bare 2 % av vårt proteinbehov.

90 %

Torsk har ca 90 % mindre Co2 avtrykk enn storfe, og betydelig mindre enn både svin og fjærkre.

85 %

Torsk har en fôrkonverteringsrate på 1.2, noe som er 85 % bedre enn for storfe.

Per i dag dekkes dekker fisk og marine arter bare 2% av verdens matforbruk. Med en raskt voksende befolkning globalt må vi tenke nytt. Torsk har alle muligheter for å bli en viktig bidragsyter og oppdrett er den beste metoden for å bidra til økt produksjon.

Oppdrettstorsk er ikke vanlig torsk. Den er et annerledes produkt, helt forskjellig fra skrei og kysttorsk som i sin tid var utgangspunktet for oppdrettstorsken. Genetikken er betydelig videreutviklet av yngelprodusentene - statseide Nofima og privateide Havlandet - de eneste miljøene som per i dag leverer yngel. Man er nå kommet til 6. generasjon og er i full gang med å utvikle både 7. og 8. generasjons yngel - med stadig forbedrede egenskaper.

Fokus på fiskevelferd gir oss bedre konkurransekraft og en bedre torsk til våre kunder. Med høy kvalitet på produktet og forutsigbare leveranser, leverer vi til de store internasjonale markedene. Og i sin tur også Statt Torsk som et førsteklasses produkt og en ledende merkevare til norske dagligvarebutikker.

Last ned vår brosjyre

Fristende oppskrifter og informasjon

Bærekraftige mål

For oss er ikke bærekraft en klisje, det er en realitet.

Vår måte å drive oppdrett av torsk på er bærekraftig. Havbruk av torsk er i seg selv lite forurensende med minimal dumping av overskuddsfisk fra fangsten i havet, i tillegg til at avfall fra fangstredskaper er null. Produksjonen er bærekraftig også når det gjelder fôreffektivitet og fiskehelse.

Statt torsken vokser opp på marint fôr og det går med 1.2 kilo fôr per kg fisk. Vår torsk er vaksinert og har ingen problemer med lus eller kveis. Våre piloter har vist lav dødelighet og det er ingen rømming fra anleggene. Vi bruker ikke kobber i merdene.

Naturen selv bidrar også til pluss i bærekraftregnskapet. Merdene våre ligger i fjorder med optimale strømmer, rent vann og en temperatur som er perfekt for torsk. Summen av naturgitte fortrinn og lange tradisjoner for bærekraftig fiskeindustri gir god fysisk og mental fiskevelferd, og økt lønnsomhet på alle måter!

De samme kravene vi stiller til oss selv, stiller vi – og møter vi – fra våre leverandører og partnere. Alle bidragsytere fra yngel, settefisk, slakterier, logistikk-partnere og til sisteleddet i form av dagligvareaktører, er drevet av respekt for en bærekraftig produksjon og verdikjede.

UN Sustainable Development Goals

Statt Torsk har spesielt fokus på fire viktige bærekraftmål definert av FN – Livet i havet - Klimatiltak - Ansvarlig matproduksjon og konsum - Bekjempelse av sult og hungersnød.